Molses volcàniques

Aquesta molta ufanosa podria ser a molts llocs d'Islàndia, però es troba exactament a la divisòria geològica entre Europa i Amèrica. És la separació entre les dues plaques tectòniques que es van separant mica a mica. És també el lloc ancestral on es reunia el que es considera com el primer parlament democràtic del món. El van establir els víkings l'any 930 en aquest indret i va reunir-se anualment fins la seva dissolució el 1798.

A l'entorn d'aquestes molses i d'aquests roquissers immensos hi ha molts paisatges més grandiosos i solemnes que el que es veu a la fotografia d'avui, però vaig voler també fer un apunt d'aquesta vegetació aspre i àrtica.